oktava – značenje

 

oktava (latinski octava):

1) u muzici: osmi ton počevši od osnovnog tona dijatonske skale, s frekvencijom dvaput višom od osnovnog;

2) u muzici: interval koji obuhvata svih dvanaest polutonova;

3) u književnosti: strofa od osam stihova povezanih s tri rime, obično u epskoj poeziji;

4) u religiji: osmodnevna proslava verskih praznika, obično u katoličkoj crkvi;

5) osmina, period od osam dana.