oktet – značenje

 

oktet (nemački Oktett, prema latinskom octo – osam):
1) u muzici: kompozicija za osam instrumenata ili glasova;
2) u muzici: sastav od osam muzičara ili pevača;
3) u hemiji: oznaka za skup od osam elektrona, koji čine stabilni spoljni omotač elektronske ovojnice.