okultan – značenje


okultan, -tna, -tno (latinski occultus) – koji je u vezi s tajanstvenim silama u prirodi i čoveku; skriven, mističan, natprirodan.