okultan – značenje

 

okultan, -tna, -tno (latinski occultus) – koji je u vezi s tajanstvenim silama u prirodi i čoveku; skriven, mističan, natprirodan.

 

okultizam – praznoverje koje se zasniva na verovanju u natprirodne i tajanstvene sile u prirodi i čoveku; bavljenje tajanstvenim, nedokučivim pojavama u prirodi (magija, telepatija, telekineza, parapsihologija, spiritizam i sl.).