ontogeneza – značenje


ontogeneza (grčki ón (gen. óntos) ’biće’ i génesis ’rađanje, postajanje’):
1) u biologiji: period života pojedinih životinjskih organizama od trenutka začeća do potpune zrelosti;
2) u filozofiji: razvoj ljudskog organizma od embriona do završetka individualnog života uključujući sve faze kroz koje organizam prolazi.