oponent – značenje


oponent (latinski opponens) – onaj koji se suprotstavlja osporavajući (tuđe mišljenje, stavove, tvrdnje i sl.); uopšte onaj koji izražava svoje neslaganje (s nekim, s nečim), protivnik.