opresija – značenje

 

opresija (latinski oppressio, prema opprimere – pritisnuti, tlačiti):

1) u fizici: sila koja deluje na neko telo; pritisak;

2) u politici: ugnjetavanje, tlačenje; vojna, policijska ili politička prinuda, nesloboda kretanja i javnog govora;

3) u psihologiji: osećaj neslobode, nemoći; utučenost.

 

opresivan (novolatinski oppressivus) – koji deluje silom, pod pritiskom; ugnjetački, tlačiteljski, nasilan.