opresija – značenje


opresija (latinski oppressio):
1) u fizici: sila koja deluje na neko telo; pritisak;
2) u politici: ugnjetavanje, tlačenje; vojna, policijska ili politička prinuda, nesloboda kretanja i javnog govora;
3) u psihologiji: osećaj neslobode, nemoći; utučenost.