opresivan – značenje

 

opresivan, -vna, -vno (novolatinski oppressivus) – koji deluje silom, pod pritiskom; ugnjetački, tlačiteljski, nasilan.