opservacija – značenje


opservacija (latinski observatio):
1) opažanje, posmatranje, motrenje;
2) opaska, primedba, napomena;
3) u medicini: dugo praćenje i analiziranje simptoma i razvoja bolesti, ili osmatranje same osobe radi utvrđivanja eventualne bolesti (posebno u psihijatriji).