opsesija – značenje

 

opsesija (latinski obsessio, prema obsidere – opsedati):
1) u psihologiji: učestale misli, slike, porivi koji se nameću čoveku;
2) stanje duge opsednutosti, obuzetosti osobom, predmetom, idejom i sl.;
3) figurativno: jaka želja, motiv ili cilj koji pokreće nekoga na delovanje; fiks-ideja.

 

opsesivan, -vna, -vno:
1) koji uzrokuje opsesiju, nametljiv, neizbežan;
2) koji je obuzet opsesijom, koji se predaje opsesiji.