opsesija – značenje

 

opsesija (latinski obsessio, prema obsidere – opsedati):

1) u psihologiji: učestale misli, slike, porivi koji se nameću čoveku;

2) stanje duge opsednutosti, obuzetosti osobom, predmetom, idejom i sl.;

3) figurativno: jaka želja, motiv ili cilj koji pokreće nekoga na delovanje; fiks-ideja.

 

opsesivan:

1) koji uzrokuje opsesiju, nametljiv, neizbežan;

2) koji je obuzet opsesijom, koji se predaje opsesiji.