opsidijan – značenje


opsidijan (latinski Obsidianus) – u mineralogiji: vrsta amorfne vulkanske stene, crne ili sive boje, koja se u kameno doba koristila za izradu oružja i oruđa.