opstetricija – značenje


opstetricija (novolatinski obstetricia) – u medicini: oblast ginekologije koja se bavi proučavanjem trudnoća i porođaja; nauka o rađanju, porodiljstvo, akušerstvo.