opstruktivan – značenje


opstruktivan, -vna, -vno (novolatinski obstructivus) – koji sadrži opstrukciju, koji ometa, onemogućava, koji stvara prepreke.