optativ – značenje


optativ (latinski optativus) – u lingvistici: glagolski način kojim se iskazuje želja, volja, željni način.