optimizam – značenje


optimizam (latinski optimus, -izam) – očekivanje povoljnog ishoda; vera u budućnost; sagledavanje života s lepše strane.