orbita – značenje

 

orbita (latinski orbita):

1) u astronomiji: kriva linija po kojoj se kreću nebeska tela ili veštački sateliti; kružnica, putanja;

2) u fizici: putanja elektrona oko atomskog jezgra;

3) figurativno: krug, područje, sfera delovanja.

 

orbitalan – koji se odnosi na orbitu; koji kruži oko Zemlje ili drugog nebeskog tela.

 

orbitirati – obletati oko Zemlje svemirskim brodom; leteti orbitom oko Zemlje ili drugog nebeskog tela.