ordonans – značenje

 

ordonans (francuski ordonnance):

1) vojno: vojnik nižeg čina (podoficir, desetar, redov) koji je dodeljen oficiru ili štabu radi prenošenja službenih naredbi ili pošte, kurir;

2) vojno: oficir na službi kod višeg starešine, ađutant.