oreol – značenje


oreol (francuski auréole):
1) svetao, zlatan krug oko glave sveca (obično na slikama, ikonama), nimbus;
2) figurativno: čast, slava, ugled, poštovanje.