ornitofobija – značenje


ornitofobija (grčki órnis (gen. órnithos) ’ptica’ i phóbos ’strah’) – u psihologiji: patološki strah od ptica.