ornitologija – značenje


ornitologija (grčki órnis (gen. órnithos) ’ptica’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana zoologije koja proučava ptice, njihove osobine i životno okruženje.