ortoepija – značenje

 

ortoepija (grčki orthoépeia) – u lingvistici: skup pravila o izgovoru glasova i govornih celina jednog jezika; pravilan, književni izgovor glasova i reči.