ortoepija – značenje

 

ortoepija (grčki orthoépeia) – u lingvistici: skup pravila o izgovoru glasova i govornih celina jednog jezika; pravilan, književni izgovor glasova i reči.

 

ortoepski, -a, -o – koji se odnosi na ortoepiju; koji je po pravilima ortoepije; pravilno izgovoren, ispravno naglašen.