ortogeneza – značenje


ortogeneza (grčki orthós ’prav, uspravan’ i génesis ’rađanje, postajanje’) – u biologiji: normalni razvoj živih bića usmeren u određenom pravcu i do određenih granica; proces u kojem se postepeno usavršavaju ili unazađuju svojstva ili organi.