ostentacija – značenje

 

ostentacija (latinski ostentatio):

1) pokazivanje, iznošenje u javnost;

2) razmetanje, hvalisanje.

 

ostentativan (novolatinski ostentativus):

1) koji jasno i nedvosmisleno pokazuje i iznosi svoje namere, upadljiv, vidljiv;

2) koji svoje namere pokazuje razmetljivo ili agresivno, razmetljiv, hvalisav.