ostentativan – značenje


ostentativan, -vna, -vno (novolatinski ostentativus):
1) koji jasno i nedvosmisleno pokazuje i iznosi svoje namere, upadljiv, vidljiv;
2) koji svoje namere pokazuje razmetljivo ili agresivno, razmetljiv, hvalisav.