osteomalacija – značenje


osteomalacija (grčki ostéon ’kost’ i malakía ’mekoća’) – u medicini: oboljenje koje dovodi do omekšavanja i deformacije kostiju.