ostrakizam – značenje


ostrakizam = ostracizam (grčki ostrakismós):
1) istorijski: sud građana u staroj Grčkoj koji je osuđivao potencijalne ugrožavaoce vlasti na privremeno progonstvo iz Atine (prvobitno na deset godina, a docnije na pet);
2) u politici: ideologija u totalitarnim društvima koja se zalaže za progon nepodobnih osoba iz javnog života; javni prezir, bojkot.