otologija – značenje


otologija (grčki oûs (gen. ōtós) ’uho’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha.