ozon – značenje


ozon (grčki ózōn) – u hemiji: alotropski oblik kiseonika čiji molekuli imaju tri atoma kiseonika, O3; dobija se pri električnim pražnjenjima (munje, varničenje); u visokim slojevima atmosfere stvara ozonski omotač koji štiti površinu Zemlje od ultraljubičastog zračenja; upotrebljava se za čišćenje vode i vazduha; koristi se u tehnici beljenja (lan, slonova kost i dr.).