paganin – značenje


paganin (latinski paganus) – onaj koji veruje u više bogova, mnogobožac, neznabožac.