paganin – značenje

 

paganin (latinski paganus) – neznabožac, mnogobožac.

 

paganizam = paganstvo – neznaboštvo, mnogoboštvo.

 

paganski – koji pripada nekoj mnogobožačkoj, nehrišćanskoj religiji, neznabožački (paganski narod, paganski običaj).