palanka – značenje


palanka (poreklo nejasno):
1) provincijski gradić; varošica, kasaba;
2) zaostalo mesto;
3) istorijski: malo drveno utvrđenje radi zaštite putnika na putevima Osmanskog carstva.