palindrom – značenje


palindrom (grčki palíndromos) – reč ili rečenica u kojoj se čitanjem od kraja ka početku dobija isto značenje kao i u normalnom smeru (npr. ratar, Ana voli Milovana).