palpabilan – značenje


palpabilan, -lna, -lno (latinski palpabilis):
1) u medicini: koji se može ustanoviti pipanjem (palpacijom), opipljiv;
2) figurativno: očigledan, jasan, razumljiv.