panama – značenje

 

panama (španski panamá):

1) platno posebno tkano za toplu klimu;

2) vez koji nastaje međusobnim preplitanjem dveju ili više niti potke sa isto toliko niti osnove (panamski vez);

3) letnji šešir širokog oboda načinjen od vlakana palme;

4) zastarelo: velika prevara uz podmićivanje, skandal, afera (prema aferi koja je izbila za vreme izgradnje Panamskog kanala).