panama – značenje


panama (španski panamá):
1) platno posebno tkano za toplu klimu;
2) vez koji nastaje međusobnim preplitanjem dveju ili više niti potke sa isto toliko niti osnove (panamski vez);
3) letnji šešir širokog oboda načinjen od vlakana palme;
4) zastarelo: velika prevara uz podmićivanje, skandal, afera (prema aferi koja je izbila za vreme izgradnje Panamskog kanala).