pandemija – značenje

 

pandemija (grčki pandēmios) – u medicini: epidemija velikih razmera, koja zahvata više zemalja, kontinenata, ili čitav svet, opšta epidemija.

 

pandemičan, -čna, -čno – koji zahvata čitav narod; raširen u celoj državi, na celom kontinentu, na celoj Zemlji.