panel – značenje


panel (engleski panel):
1) u građevinarstvu: pravougaona ploča od drveta ili plastike koja čini deo neke površine ili je prekriva (na zidu, vratima i sl.);
2) ploča na kojoj se nalaze instrumenti ili drugi kontrolni uređaji;
3) deo sektora u rudniku, pravougaonog ili kvadratnog oblika, odvojen od ostalih monolitima rude koja se kopa;
4) (u množini) komadi raznobojnih tkanina umetnuti u haljinu.