panteon – značenje

 

panteon (grčki pân – sve i theós – bog):

1) istorijski: hram posvećen svim bogovima;

2) istorijski: zajednički naziv za sve bogove u nekoj mnogobožačkoj religiji;

3) (Panteon) hram kružnog oblika s kupolom u Rimu, koji je od 120. do 124. godine podigao car Hadrijan;

4) zgrada u koju se prenose ostaci slavnih ljudi neke zemlje.