panteon – značenje

 

panteon (grčki pân ’sve’ i theós ’bog’):
1) istorijski: hram posvećen svim bogovima;
2) istorijski: zajednički naziv za sve bogove u nekoj mnogobožačkoj religiji;
3) (Panteon) hram kružnog oblika s kupolom u Rimu, koji je od 120. do 124. godine podigao car Hadrijan;
4) zgrada u koju se prenose ostaci slavnih ljudi neke zemlje.