papirus – značenje

 

papirus (grčki pápyros):
1) u botanici: močvarna suptropska biljka, Cyperus papyrus;
2) hartija za pisanje koja je u starom veku (Egipat, Grčka, Rim) pravljena od te biljke;
3) stari rukopis na takvoj hartiji.