paradigma – značenje

 

paradigma (grčki parádeigma):
1) primer za ugled, obrazac, uzor;
2) u filozofiji: u platonskoj filozofiji, svet ideja, oličenje stvarnog sveta u kojem živimo;
3) u filozofiji: skup pravila i metoda koji karakterišu neku nauku ili disciplinu;
4) u gramatici: reč u svim oblicima deklinacije, odnosno konjugacije (kao obrazac određenog tipa promene); vrsta, tip deklinacije, odnosno konjugacije.

 

paradigmatičan, -čna, -čno – koji ima paradigmu, obrazac; uzoran, tipičan, primeran, koji može da poučava primerom.

 

paradigmatizovati – izneti, iznositi primere za ugled, objasniti, objašnjavati na primerima, poučiti, poučavati.