paradigma – značenje


paradigma (grčki parádeigma):
1) primer za ugled, obrazac, uzor;
2) u filozofiji: u platonskoj filozofiji, svet ideja, oličenje stvarnog sveta u kojem živimo;
3) u filozofiji: skup pravila i metoda koji karakterišu neku nauku ili disciplinu;
4) u lingvistici: reč u svim oblicima deklinacije, odnosno konjugacije (kao obrazac određenog tipa promene); vrsta, tip deklinacije, odnosno konjugacije.