paradoks – značenje

 

paradoks (grčki parádoxos):

1) mišljenje koje se po nečemu kosi s opšte usvojenim stavovima;

2) zaključak koji izgleda protivrečan ili apsurdan, mada može biti istinit;

3) u nauci: neočekivana pojava koja ne odgovara poznatim činjenicama;

4) osobena, neobična ili čudna misao, pojava ili stvar.

 

paradoksalan = paradoksan – koji sadrži paradoks, koji je zasnovan na paradoksu; protivan opštem mišljenju, prividno besmislen, osoben, čudnovat, neočekivan.