paradoks – značenje

 

paradoks (grčki parádoxos):
1) mišljenje koje se po nečemu kosi s opšte usvojenim stavovima;
2) zaključak koji izgleda protivrečan ili apsurdan, mada može biti istinit;
3) u nauci: neočekivana pojava koja ne odgovara poznatim činjenicama;
4) osobena, neobična ili čudna misao, pojava ili stvar.

 

paradoksalan, -lna, -lno = paradoksan, -sna, -sno – koji sadrži paradoks, koji je zasnovan na paradoksu; protivan opštem mišljenju, prividno besmislen, osoben, čudnovat, neočekivan.