paraf – značenje


paraf (francuski paraphe) – skraćeni potpis, obično početna slova imena i prezimena, u administrativnim spisima, kao znak da je potpisnik upoznat ili saglasan sa sadržajem.