parafin – značenje


parafin (francuski paraffine):
1) u hemiji: bela ili žuta masna materija slična vosku, dobija se destilacijom nekih vrsta mrkog uglja, treseta i škriljaca, koristi se za izradu sveća, voštane hartije, voska za mazanje poda itd.;
2) (u množini) u hemiji: osnovna grupa organskih spojeva ugljenika i vodonika: metan, etan, propan, butan itd.