paramecijum – značenje


paramecijum i paramecij (latinski paramecium) – u zoologiji: vrsta praživotinje, Paramecium caudatum, živi u stajaćim vodama, a kreće se pomoću trepetljika na površini tela, papučica.