parangal – značenje

 

parangal (venecijanski parangalo, italijanski palangaro) – naprava za hvatanje riba u obliku dugačkog užeta na koje je privezano više udica (loviti na parangal).