paranoidan – značenje


paranoidan, -dna, -dno (engleski paranoid):
1) u medicini: koji je sklon paranoji, koji pokazuje znake paranoje;
2) u medicini: koji boluje od paranoje, koji je obuzet manijom proganjanja, paranoičan.