paranoja – značenje


paranoja (novolatinski paranoia):
1) u medicini: manija proganjanja, hronična duševna bolest koja se manifestuje bolesnom idejom da su se svi zaverili protiv pacijenta;
2) figurativno: preterana nepoverljivost, sklonost da se svuda vide neprijatelji.