parazit – značenje

 

parazit (nemački Parasit od grčkog parásitos):
1) u biologiji: organizam (biljni ili životinjski) koji živi na površini ili u telu drugog organizma i iz njega crpi sastojke neophodne za ishranu, nametnik;
2) figurativno: onaj koji živi od tuđeg rada, koji živi na račun drugoga, muktaš, gotovan, lenština, neradnik.

 

parazitizam:
1) u biologiji: pojava da jedno živo biće (parazit) živi na račun drugog živog bića od kojeg uzima potrebnu energiju, hrani se sokovima njegovog tela ili sadržajem njegovih probavnih organa, često ugrožavajući njegovo zdravlje, pa i život;
2) figurativno: život na račun tuđeg rada, dembelisanje, gotovanstvo.

 

parazitologija – nauka koja se bavi proučavanjem parazita, posebno onih koji napadaju ljude, domaće životinje i biljke.