parcijalan – značenje


parcijalan, -lna, -lno (novolatinski partialis):
1) delimičan, nepotpun;
2) koji se tiče dela jedne veće celine;
3) koji daje prednost jednoj strani u sporu, pristrastan, neobjektivan.