paritet – značenje


paritet (latinski paritas):
1) jednakost, ravnopravnost, jednak položaj, istovrednost (pred sudom, u državnoj upravi, u sportu itd.); jednak udeo (u članstvu, sastavu nekog tela, foruma);
2) u ekonomiji: osnova za odnos jedne jedinice prema drugoj u vrednostima ili potražnji kupaca i prodavaca (robni paritet, devizni paritet);
3) u bankarstvu: utvrđen odnos dveju valuta (uzimajući za merilo zlato ili neku treću valutu);
4) u matematici: parnost odnosno neparnost (broja, funkcije, izraza).