parodija – značenje


parodija (grčki parōdiá):
1) u književnosti: šaljiva imitacija nekog književnog dela, svesno podražavanje nekog dela ili pisca uz prenaglašavanje njegovih tipičnih svojstava;
2) figurativno pejorativno: loša reprodukcija, iskrivljavanje, nagrđivanje; loš rezultat onoga što se htelo slediti kao uzor.