paroh – značenje

 

paroh (grčki párokhos) – u pravoslavnoj crkvi, sveštenik na čelu parohije (najmanje jedinice pravoslavne crkve).