paroh – značenje

 

paroh (grčki párokhos) – u pravoslavnoj crkvi, sveštenik na čelu parohije.

 

parohija:

1) najmanja jedinica pravoslavne crkve, kojom upravlja paroh;

2) kuća u kojoj je smešten paroh, parohijski ured.