partenogeneza – značenje

 

partenogeneza (grčki parthénos ’devojka, devica’ i génesis ’rađanje, postajanje’):
1) u biologiji: rađanje živog potomstva bez prethodnog oplođenja ženske polne ćelije (kod nekih beskičmenjaka i nižih biljaka);
2) u teologiji: bezgrešno začeće Isusa Hrista.

 

partenogenetičan, -čna, -čno i partenogenetski, -a, -o – koji je nastao bez oplođavanja, putem partenogeneze.