partenogeneza – značenje

 

partenogeneza (grčki parthénos – devojka, devica i génesis – rađanje, postajanje):
1) u biologiji: rađanje živog potomstva bez prethodnog oplođenja ženske polne ćelije (kod nekih beskičmenjaka i nižih biljaka);
2) u teologiji: bezgrešno začeće Isusa Hrista.

 

partenogenetičan, -čna, -čno i partenogenetski, -a, -o – koji je nastao bez oplođavanja, putem partenogeneze.