partenogeneza – značenje

 

partenogeneza (grčki parthénos – devojka, devica i génesis – rađanje, postajanje):

1) u biologiji: rađanje živog potomstva bez prethodnog oplođenja ženske polne ćelije (kod nekih beskičmenjaka i nižih biljaka);

2) u teologiji: bezgrešno začeće Isusa Hrista.

 

partenogenetičan i partenogenetski – koji je nastao bez oplođavanja, putem partenogeneze.